MUZIKINIAI RANKRAŠČIAI BIBLIOTEKOJE

Iš LMAB Rankraščių skyriaus turtų.  ( žiūrėti vaizdo įrašą WMV 15,5 MB)

Senieji muzikiniai rankraščiai – tai ypač vertinga rašytinio dokumentinio palikimo dalis, kelianti vis didesnį susidomėjimą tyrinėtojų tarpe. Šie dokumentai muzikos atlikėjus domina savo turiniu, muzikos istorikus – žanrų, kūrinių atlikimo istorijos raida, kultūros istorijos tyrinėtojus domina savo kilme ir priklausomybe, dailėtyrininkus – savo puošyba.
Šioje svetainėje galėsite susipažinti su muzikiniais rankraščiais, saugomais Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriaus saugyklose. Kai kurie iš šių rankraščių jau gerai žinomi tiek Lietuvos, tiek užsienio tyrinėtojams, o kiti muzikos kūriniai dar laukia savo tyrinėtojų.
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje šiuo metu saugoma virš tūkstančio įvairių muzikinių rankraščių, apimančių 14-20 a. laikotarpį. Geografiniu požiūriu šie dokumentai atspindi Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Vokietijos, Olandijos muzikinį gyvenimą.

 

  

Muzikiniai rankraščiai saugomi keliuose kolekcijose ir archyviniuose fonduose. Pagal turinį jie apima lietuvių autorių muziką, klasikinės muzikos nuorašus ir senuosius muzikinius rankraščius. Pagal kūrinio atlikimą šiuos dokumentus sudaro vokalinės, sceninės, instrumentinės muzikos kūriniai.

Ilgą laiką muzikiniai rankraščiai buvo prieinami gana siauram mokslininkų ratui. Tačiau, kylant susidomėjimui įvairių tautų kultūriniu palikimu, atsirado poreikis pristatyti šias kolekcijas platesniam visuomenės ratui. Tokią galimybę, išsaugant originalų dokumentą ir pateikiant aukštos kokybės jo vaizdo ir garso kopiją, suteikia naujausios skaitmeninės technologijos.
“Musicalia” multimedijos duomenų bazės pagrindu siekiama sukurti patogią žiūrovui ir specialistui informacinę sistemą, todėl bandomajai versijai pristatyti šioje svetainėje pasirinktas nedidelis skaičius įvairių žanrų senųjų muzikinių rankraščių (giesmynas, grigališkasis choralas, irmalagionas, instrumentinės, sceninės ir vokalinės muzikos tabulatūros, ir seniausias lietuvių liaudies melodijos užrašymas), priklaususių Lietuvos ir Baltarusijos vienuolynams, saugotų Karaliaučiaus universiteto ir miesto bibliotekose, Prūsijos valstybės archyve.
Šiuo metu archyve pristatomi 26 muzikiniai rankraščiai. Atrinkti dokumentai apima 15-17 a. Pristatomi tik labai geros, geros ir patenkinamos būklės dokumentai, dalis jų restauruoti arba tvarkyti restauratorių.
Muzikinio rankraščio pristatyme pateikiamas trumpas muzikologo įvertinimas, dokumento archyvinis aprašas, bibliografija ir diskografija, svarbiausių ar įdomiausių puslapių skaitmeniniai vaizdai, turimi garso ir vaizdo įrašai.
Skaitytojų patogumui, ieškant reikalingų dokumentų, pateikiamas visų pristatomų muzikinių rankraščių sąrašas, parengta paieška pagl atskirus kriterijus (pavadinimą, autorių, žanrą, laikotarpį, signatūrą), taip pat sudaryta galimybė ieškoti projekto partnerių archyvuose.

Aukštos kokybės skaitmeninėmis dokumentų kopijomis galima naudotis Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje. Pagal užsakymą atskiru susitarimu atliekamos kopijos skaitytojams ir leidėjams.

Dėkojame mielai mums padėjusiai konsultantei dr.Jūratei Trilupaitienei (Kultūros ir meno institutas)

Multimedijo duomenų bazę “Musicalia” tikimės pildyti naujais įrašais bei vaizdais ir toliau, tad kūrybinė grupė mielai laukia Jūsų pastabų ir pasiūlymų

 

 
 

Apie projektą

APIE KOLEKCIJĄ

Kitos saugyklos

Kūrėjai Lietuvoje

Pagalba

        © Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, Matematikos ir informatikos institutas