SVETAINĖS STRUKTŪRA

Į kiekvieną svetainės puslapi galima įeiti suaktyvinus pelės spragtelėjimu puslapio šone ar apačioje esantį Meniu. Skaitytojui padės tekstuose naudojami hiperteksto ryšiai ir išsiskleidžiantis meniu (paieškoje). Norint suaktyvinti nuorodą, reikia nustatyti žymeklį ir spragtelėti pele. Nuorodos tekste žymimos tradiciniu būdu – pabraukiant aktyvų tekstą.

Pradžia (titulinis puslapis) - pristatoma multimedijos duomenų bazė, Internetinės svetainės meniu.

Rodyklė – pateikiamas visų pristatomų muzikinių rankraščių sąrašas. Suaktyvinus pele norimą pavadinimą, galima pereiti į dokumento pristatymo puslapį.

  


Paieška
– dokumento paieškos lange galima ieškoti vietinėje saugykloje (vėliau ir projekto partnerių duomenų bazėse) pagal kelis kriterijus: pavadinimą, autorių, žanrą, laikotarpį, signatūrą bei reikšminius žodžius. Paieškos rezultatai pateikiami lango apačioje, nurodant dokumento signatūra, autorių (jei yra) ir pavadinimą. Suaktyvinus pele norimą pavadinimą, galima pereiti į dokumento pristatymo puslapį.

Paslaugos – vartotojai galės susipažinti su galimu duomenų bazėje sukauptos medžiagos panaudojimu tyrinėjimams, leidybai ir pan. nepažeidžiant intelektinės nuosavybės teisių, užsisakyti norimo turinio CD. Paslaugų skyrius pradės veikti sukaupus pakankamai medžiagos šioje saugykloje. Numatoma, kad 2005 m. vartotojai turės galimybę interaktyviai tvarkyti intelektinės nuosavybės teisių reikalus, naudodamiesi prieiga iš Musicalia svetainės.

Apie projektą – pateikiama informacija apie ECH: TOPICC projekto tikslus ir uždavinius, laukiamus rezultatus, projekto partnerius, darbo trukmę ir finansavimą.

Apie kolekciją – trumpai pateikiama informacija apie muzikinius rankraščius, pristatomus Internetinėje svetainėje.

Kitos saugyklos – nuorodos į kitas dokumentų duomenų bazes, įstaigų, saugančių dokumentinį palikimą, Internetines svetaines ir pan.

Kūrėjai Lietuvoje – pristatomos įstaigos ir atsakingi asmenys, dirbantieji ECH: TOPICCprojekte bei MUSICALIA svetainės kūrime, jų kontaktiniai adresai.

 

 
 

Apie projektą

Apie kolekciją

Kitos saugyklos

Kūrėjai Lietuvoje

Pagalba

        © Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, Matematikos ir informatikos institutas