IŠSAMESNĖ PROJEKTO INFORMACIJA

 

  

 
Pagrindiniai faktai

MUSICALIA yra Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programos EUREKA projekto ECH:TOPICC lietuviškosios dalies svetainė internete bei tiesioginė prieiga prie kuriamo Lietuvoje saugomų muzikinių rankraščių aprašų ir vaizdų skaitmeninio archyvo. Projekto ECH:TOPICC partneriai yra Ispanijoje, Čekijoje, Graikijoje, Vokietijoje, Latvijoje. Darbas pradėtas 2003 m. gegužės mėn., trukmė 31 mėn.

Tikslai ir uždaviniai
Europos šalys yra turtingos kultūros paveldo lobiais, bet dažnai jie, būdami unikalios ir trapios vertybės, yra sunkiai pasiekiami ne tik eiliniams mėgėjams, bet ir tyrėjams. Tos vertybės yra išbarstytos po įvairias bibliotekas ir archyvus, o saugyklose turint jų skaitmeninius atvaizdus, atsiveria naujos įvairiapusio tyrimo galimybės: rankraščių, spalvingų iliustracijų, stiliaus vystymosi, skirtingo atlikimo palyginimo, naudojant laiko ir vietos pjūvius. Siekiama sukurti elektroninę terpę multimedijos duomenų moksliniam tyrimui ir intelektinės nuosavybės teisių ir licenzijų operatyviam tvarkymui ir įsigijimui, duomenų saugykloje pasirinkus dominantį multimedijos objektą.

Šiame projekte kuriama programinė įranga multimedijos duomenų (tekstų, vaizdų, garsų) ir teisių į intelektinę nuosavybę saugyklos tvarkymui bei interaktyviam rezultatų pateikimui, naudojantis Interneto aplinka. Novatoriški multimedijos įrankiai čia pritaikomi nykstančio Lietuvos ir Europos kultūros paveldo išsaugojimui skaitmeninėje erdvėje, moksliniam sukauptų duomenų tyrimui ir patraukliam kultūros objektų pristatymui naudojant kompiuterių tinklus ir skaitmeninę leidybą kompaktiniuose diskuose, kartu suteikiant efektyvią galimybę kultūros institucijoms turėti pajamų šaltinį iš jų saugomų kultūros vertybių intelektinės nuosavybės panaudos teisių rinkos.

Laukiami rezultatai
Bus sukurtas universalios multimedijos duomenų bazės prototipas - skaitmeninis archyvas, aprėpiantis įvairių Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos, senovinės muzikos (viduramžių, baroko) rankraščių bibliografinius aprašus, paveikslus, tos muzikos garso įrašus, tekstus ir kitokią susijusią medžiagą. Iki šiol yra žinomos tik vienos šalies (pavyzdžiui, Danijos, Italijos) arba tik vienos medijos rūšies duomenų (tekstų ar muzikos) saugyklos.

Konkretūs rezultatai:

 • Tekstų, vaizdų ir garsų multimedijos duomenų bazė
 • Programinė įranga multimedijos duomenų tvarkymui ir pateikimui Internete
 • Pagreitintas intelektinės nuosavybės teisių tvarkymas
 • Rankraščiai iš skaitmeninio archyvo galės būti naudojami:
    Leidybai
    Švietimui
    Kultūros, muzikos industrijai

Projekto partneriai

Europoje

 • Nacionalinė Čekijos biblioteka, Praha
 • iTEL, Informatics& Telematics Ltd/ R&D Unit, Athens, Graikija
 • Cultural and Educational Technology Institute (CETI), Xanthi, Graikija
 • Business Systems International SA, Athens, Graikija
 • Narcea Producciones Multimedia S.L, Madridas, Ispanija
 • Videostudio of Rezekne Higher School, Latvia
 • Kolonasata” museum of Fr. Trasuns, Latvia
 • Grafinio duomenų apdorojimo centras, Rostokas, Vokietija.

Lietuvoje

 • Matematikos ir informatikos institutas,
 • Lietuvos Mokslų akademijos biblioteka,
 • Visorių informacinių technologijų parkas.

Projekto koordinatorius ir pagrindinis partneris - Matematikos ir informatikos institutas.
Asocijuotas partneris (ne Eureka programoje) -Toronto universiteto Kompiuterių ir elektronikos fakulteto Multimedijos laboratorija, Kanada.

Darbo trukmė, finansavimas
Projekto darbo pradžia 2003 m. gegužės mėn., darbo trukmė 31 mėn. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų projekto darbus finansuoja Valstybinis mokslo ir studijų fondas, Visorių ITP veiklą remia LR ūkio ministerija.

Ieškantiems daugiau informacijos
Partnerių darbo ir bendravimo svetainėje http://212.34.140.167/ech/ech.php galima rasti daugiau apie šio projekto siekius ir dalyvių patirtį. ECH:TOPICC projekto išsamus aprašymas yra Eurekos duomenų bazėje http://www.eureka.be, randamas ieškant pagal registracijos numerį E! 2597.

Darbo vadovė doc. dr. Nerutė Kligienė (1944-2011).

 

 

APIE PROJEKTĄ

Apie kolekciją

Kitos saugyklos

Kūrėjai Lietuvoje

Pagalba

        © Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, VU Matematikos ir informatikos institutas