PATARIMAI SVETAINĖS LANKYTOJAMS

 

MUZIKINIO RANKRAŠČIO PRISTATYMAS 

Kiekvienam muzikinio rankraščio vienetui skirtas atskiras puslapis. Jame pateikiamas archyvinis vieneto aprašas ir atskirai - muzikologo parengtas trumpas dokumento pristatymas, atskirų puslapių dokumento vaizdai, viršeliai, garso bei vaizdo įrašai. Pastarieji pasiekiami per piktogramas, esančias aprašo kairėje pusėje.

ARCHYVINIS MUZIKINIO RANKRAŠČIO APRAŠAS

  

Pavadinimas. Pateikiamas dokumente užfiksuotas originalus kūrinio pavadinimas. Jo nesant, pavadinimas suformuluojamas pagal kūrinio žanrą, parašymo vietą ir pan.

Identifikacijos srityje nurodoma dokumento signatūra (fondo numeris ir saugomo dokumento numeris), dokumento saugojimo institucija, saugotojas ir valstybė. Aprašo dalyje nurodomas autorius, dokumento parašymo kalba ir vieta.

Fiziniame apraše nusakoma dokumento forma (knyga, lapas ar pan.); dokumento dydis (centimetrais); medžiaga, iš kurios padarytas vienetas; jei yra, aprašomas įrišimas, jame įspausti dekoravimo raštai, įrašai, ekslibriai. Po to nurodomas lapų skaičius, paginacijos originalumas. Lapo ir teksto išmatavimai pateikiami centimetrais. Toliau nurodomi raštas, kuriuo parašytas kūrinys, raštininkas, kuris parašė rankraštį. Jei dokumente randamas visa tai paliudijantis įrašas, jis pateikiamas originalo kalba kabutėse, nurodant įrašo puslapį. Vandenženkliuose identifikuojami rasti popieriaus ženklai, nurodant jų įvardinimą mokslinėje literatūroje. Dekoravimo srityje aprašomi rankraštyje esantys piešiniai, inicialai ir pan. Iliustracijų pavadinimai originalo kalba, esantys pačiame dokumente, pateikiami pajuodintu šriftu, jų vertimai – laužtiniuose skliaustuose. Originalūs įrašai pateikiami kabutėse. Apibūdinama bendra dokumento fizinė būklė.

Papildomoje informacijoje rasime trumpą dokumento anotaciją ir/arba įvardijamus puslapius, kurių skaitmeniniai vaizdai pateikiami žemiau. Įrašomi (jei žinomi) kūrinio (ar jo dalies) autorius, pavadinimas. Pastarasis žymimas pajuodintu šriftu. Dažniausiai tai būna pirmoji kūrinio teksto eilutė. Jei pavadinimo nėra, suformuluotas tekstas pateikiamas laužtiniuose skliaustuose. Provienencijose surašomos visos turimos žinios apie dokumento priklausomybę. Originalūs tekstai - kabutėse, numanomas tekstas arba vertimai – laužtiniuose skliaustuose. Istorijoje sutelktos turimos žinios apie dokumento parašymo istoriją, dokumento patekimą į LMAB. Pabaigoje skelbiamos žinios apie kūrinių diskografiją, publikacijas, yra surinkta bibliografija. Dar kartą nurodoma kūrinyje naudota notacija. 

PAVEIKSLAI

Muzikinių rankraščių paveikslai, parinkti mokslinės konsultantės habil. dr. Jūratės Trilupaitienės, iliustruoja svarbesnius kūrinius, dokumento dekoravimą, įrišimą ir pan. Maži paveikslėliai pasiekiami spustelėjus aprašo kairėje pusėje esančią piktogramą (antra nuo viršaus), o norint apžiūrėti didelį paveikslą, reikia nustatyti žymeklį ant norimo paveikslo mažo vaizdo ir spragtelėti pele.

MUZIKOLOGO STRAIPSNIS

Projekto konsultantės muzikologės - Kultūros ir meno instituto vyresniosios mokslinės darbuotojos habil. dr. Jūratės Trilupaitienės parengti svetainėje pristatomų muzikinių rankraščių vertinimai ir tyrimai.

VAIZDO ĮRAŠAI

 Čia rasite informaciją apie Musicalia duomenų bazėje turimus vaizdo įrašus, susijusius su pateikiamu rankraščiu, kūrinio atlikėjus, įrašo technines charakteristikas ir galimybę parsisiųsdinti bei pasižiūrėti senojo muzikinio kūrinio atlikimo vaizdo įrašą.

GARSO ĮRAŠAI

Čia rasite informaciją apie Musicalia duomenų bazėje turimus garso įrašus, susijusius su pateikiamu rankraščiu, kūrinio atlikėjus, įrašo technines charakteristikas ir galimybę parsisiųsdinti bei pasiklausyti muzikinio kūrinio įrašo.

 

 
 

Apie projektą

Apie kolekciją

Kitos saugyklos

Kūrėjai Lietuvoje

PAGALBA

        © Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, Matematikos ir informatikos institutas