INFORMACIJA APIE  DARBO GRUPES

 
Projekto ECH:TOPICC koordinatorius:
Matematikos ir informatikos institutas, UNESCO katedra Informatika humanitarams – mokslo tiriamieji darbai kuriant kompiuterizuotas sistemas, įgalinančias sujungti į vieningą visumą tokias Lietuvai svarbias sritis:

  • puoselėjant Lietuvos kultūrą kartu suteikti jai savęs išlaikymo galimybę

  • ugdyti informacinėmis technologijomis grindžiamą verslą

  • sukurti kompiuterizuotą teisinę aplinką legaliai multimedijos dalykų panaudai.

Atsakingi: 
Prof. habil.dr. LaimutisTelksnys,
UNESCO katedros Informatika humanitarams vedėjas VU Matematikos ir informatikos institute.
Darbo vadovė dr. Nerutė Kligienė (1944-2011), vyr. mokslo darbuotoja

 

 

  

Projekto vykdymo darbo grupė: Gediminas Navickas, Donatas Saulevičius, Egidijus Blaževičius, Linas Makutėnas, Evaldas Ožeraitis, Jonas Zdanevičius.

Dizainas: Norvyda Kligytė.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka – turinio pateikėjas ir vykdytojas: Rankraščių skyriuje saugomų vertybių atranka, skaitmenizavimas.
Atsakingi: 
MA bibliotekos direktorius dr. Juozas Marcinkevičius,
Rankraščių skyriaus vedėja Rima Cicėnienė
El. paštas: ciceniene@mab.lt,
Adresas: Žygimantų g.1/8
Konsultantė: Kultūros ir meno instituto vyr moksl. bendr., 
muzikologė habil. dr. Jūratė Trilupaitienė

Visorių informacinių technologijų parkas - Pramoninis partneris: teikia su skaitmeniniu archyvu susijusias paslaugas: specializuotų CD-ROM leidyba pagal užsakymus, marketingas, programavimas.
Atsakingas: direktorius Henrikas Makutėnas
El. paštas: henrikas@delfi.lt
Adresas: Akademijos g. 2

 
 

Apie projektą

Apie kolekciją

Kitos saugyklos

KŪRĖJAI LIETUVOJE

Pagalba

        © Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, VU Matematikos ir informatikos institutas