NAUJIENOS

Užsisakykite naujienas el. paštu:

2005-11-30 SKAITMENINĖS SAUGYKLOS IR SVETAINĖS PRISTATYMAS

Kviečiame dalyvauti skaitmeninės saugyklos ir svetainės Musicalia.lt pristatyme visuomenei. Tai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos senųjų muzikinių rankraščių skaitmeniniai vaizdai, muzikos kūrinių garso ir vaizdo įrašai pateikiami interneto svetainėje www.musicalia.lt. Sužinosite ir pamatysite kaip naujosios technologijos padeda unikalaus paveldo saugykloms, išgirsite atgijusią senąją muziką, pamatysite kai kuriuos originalius rankraščius ir jų atvaizdus skaitmeninėje erdvėje.

Renginys vyks 2005 m. gruodžio 7 d., trečiadienį, 15 val. Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos salėje, Žygimantų 1/8.

PROGRAMA

Įvadiniai žodžiai: (15.00 – 15.30 val.)
Dr. Juozas Marcinkevičius (LMA bibliotekos direktorius)
Akad. Laimutis Telksnys (UNESCO katedros Informatika humanitarams vedėjas, MII)
Prof. Giedrius Kuprevičius (KTU Garso ir vaizdo menų technologijų katedros profesorius, kompozitorius).
Rima Cicėnienė (LMA bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja)

Skaitmeninės saugyklos Musicalia.lt galimybių demonstravimas. Dr. Nerutė Kligienė, darbo grupės vadovė, MII   (15.30 – 16.00 val.)

Giesmės iš XIV a. rankraštinių giesmynų (ištraukos iš LMAB RS F 22-102 Antiphonale ir LMAB RS F 22-103 Graduale). Atlieka choralų grupė "Vox Mundi“ (16.00 – 16.30 val.)

Diskusija prie kavos. 16.30 – 18.00 val.


Senieji rankraščiai – naujosios technologijos

Senieji giesmynai, irmalagionai, instrumentinės, sceninės ir vokalinės muzikos tabulatūros, seniausias lietuvių liaudies melodijos užrašymas – visa tai saugoma Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje. Ilgą laiką senieji muzikiniai rankraščiai buvo prieinami tik siauram mokslininkų ratui ir sunkiai pasiekiami eiliniams mėgėjams. Kylant susidomėjimui kultūriniu palikimu, atsirado poreikis pristatyti turimas kolekcijas visuomenei. Tam puikiai pasitarnavo informacinės technologijos. Sukurta patogi žiūrovui ir specialistui informacinė sistema MUSICALIA – interneto svetainėje www.musicalia.lt prieiga prie duomenų bazės, kur galima rasti įvairių žanrų senųjų (XIV–XVIII a.) muzikinių rankraščių puslapių vaizdų, apžiūrėti senovinio knygų įrišimo elementus, lietuvių ir anglų kalbomis susipažinti su knygų istorija ir muzikologų vertinimais. Šiuo metu pristatomi 26 muzikiniai rankraščiai. Tyrinėtojų patogumui visas dokumentų sąrašas pateikiamas svetainės Rodyklės lange. Paieškos lange galima ieškoti dokumento pagal įvairius kriterijus: pavadinimą, autorių, kalbą, žanrą, laikotarpį šifrą ar žodžius jo apraše. Pateikiami turimi kūrinių, esančių muzikiniuose rankraščiuose, garso ir vaizdo įrašai.


Privalumai

Vykdant projektą sukurta programinė įranga vaizdų, tekstų, garsų saugyklos tvarkymui bei interaktyviam rezultatų pateikimui naudojantis interneto aplinka. Novatoriški multimedijos įrankiai gali būti pritaikomi:
 nykstančio kultūros paveldo išsaugojimui skaitmeninėje erdvėje
 sukauptų duomenų moksliniam tyrimui
 patraukliam kultūros objektų pristatymui kompiuterių tinkluose ir kompaktiniuose diskuose
 kultūros institucijos turi galimybę gauti pajamų iš jų saugomų kultūros vertybių panaudos.

Programinė įranga gali būti nesunkiai pritaikoma kitų saugyklų vaizdų, tekstų, garsų patogiam tvarkymui bei interaktyviam rezultatų pateikimui.


Kam skirta www.musicalia.lt?

Visų pirma ji skirta specialistams-tyrėjams: muzikologams, senųjų rankraščių žinovams, dailėtyrininkams, besidomintiems rankraščių puošyba, atlikėjams, ieškantiems originalių dalykų, knygų leidėjams, kolekcininkams ir visiems, besidomintiems mūsų kultūros paveldu. Ji turėtų būti įdomi studentams, moksleiviams, gilinantiems savo žinias. Svetainėje talpinama medžiaga ypač paranki tyrėjams gyvenantiems ne Lietuvoje, nes originalai jiems yra sunkiai pasiekiami.

Galimybės

Kiekvienas svetainės lankytojas gali:

 apžiūrėti išdidinamus rankraščių paveikslus, įrišimo elementus, skaityti aprašus ar muzikologo komentarus lietuvių ir anglų kalbomis
 ieškoti pagal pavadinimą, kalbą, sukūrimo laikotarpį, ar apraše paminėtus žodžius ir detaliai išnagrinėti pagal jo pateiktus kriterijus atrinktus dokumentus
 pasiklausyti kai kurių muzikos kūrinių šiuolaikinio atlikimo garso ar vaizdo įrašų
 gauti informaciją į savo el. pašto dėžutę apie svetainės turinio papildymus (tapęs svetainės naujienų prenumeratoriumi)
 legaliai įsigyti internete pasirinktų rankraščių geros kokybės skaitmenines kopijas.

Projekto naujovė – galimybė internete užsisakyti dokumento skaitmeninę kopiją iš sukurtos duomenų bazės. Užsisakius didesnį kiekį skaitmeninių kopijų, sukuriamas interaktyvus CD (arba DVD), jų peržiūrai panaudojant projekte sukurtą originalią programinę įrangą. Svetainės Paslaugų puslapyje lankytojai ras visą reikalingą informaciją apie skaitmeninių kopijų užsakymo galimybes, kopijavimo sąlygas, paslaugų įkainius, kopijų pristatymo tvarką. Internetinės svetainės lankytojai reikalingas kopijas galės įsigyti interaktyviai tik asmeniniams arba mokslinio tyrimo tikslams. Norintys dokumentus ar jų fragmentus publikuoti, turės kreiptis į bibliotekos administraciją arba Rankraščių skyrių.

Rezultatai

Sukurta skaitmeninė saugykla, aprėpianti Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomų senovinės muzikos rankraščių išsamius bibliografinius aprašus, puslapių vaizdus, tekstus ir kitokią medžiagą. Saugykla papildyta kai kurių muzikos kūrinių šiuolaikiniais garso įrašais, vaizdo siužetais.
Sukurtas užsakomojo kompaktinio disko prototipas vienam iš XVII a. gaidų rankraščių – Cancione (LMAB RS F30-119) dar vadinamam Sapiegų albumu. Jame galima lietuvių ir anglų kalbomis susipažinti su visa turima informaciją apie šį dokumentą, patogiai „pavartyti“ 50 rankraščio lapų, apžiūrėti visumą arba įsigilinti į detales, puikaus įrišimo elementus ar įdomias vario raižinių graviūras. Galima pasiklausyti vargonais atliekamų šio rankraščio muzikos kūrinių fragmentų (Toccata brevis, Ricercar, Canson ir keleto kitų), kartu apžiūrint pasirinkto natų puslapio vaizdą.
Atlikti mokslo tiriamieji darbai sukuriant kompiuterizuotas sistemas, įgalinančias sujungti į vieningą visumą tokias Lietuvai svarbias sritis:
 kultūros institucijoms suteikta galimybė gauti papildomų lėšų puoselėjant ir išsaugant jų turimas vertybes skaitmeninėje terpėje
 ugdomas informacinėmis technologijomis grindžiamas verslas
 sukurta kompiuterizuota teisinė aplinka legaliai multimedijos produktų panaudai.

Darbo grupės, projekto trukmė, finansavimas

Projekto koordinatorius – Matematikos ir informatikos institutas, atsakinga dr. N. Kligienė.
Turinio pateikėja ir vykdytoja – Lietuvos Mokslų akademijos biblioteka, atsakinga Rima Cicėnienė
Konsultantė – habil. dr. Jūratė Trilupaitienė –- Kultūros, filosofijos ir meno institutas.
Pramoninis partneris – Visorių informacinių technologijų parkas, atsakingas H. Makutėnas.

EUREKA programos rėmuose kartu dirbo partneriai užsienyje: Nacionalinė Čekijos biblioteka, Praha; Narcea Producciones Multimedia S.L, Madridas, Ispanija; 2 partneriai Latvijoje, 3 Graikijoje. EUREKA ekspertai užtikrino tarptautinį projekto vertinimą.
Projektas pradėtas 2003 m. gegužės mėn., finansavimo pabaiga – 2005 m. rugpjūčio mėn. Darbai bus tęsiami, saugykla pildoma nauju turiniu naudojant sukurtąją informacinę sistemą, kuriami užsakomieji CD pagal individualius poreikius.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (MII ir MAB) projekto darbus finansavo Valstybinis mokslo ir studijų fondas, o Visorių informacinių technologijų parko, atsakingo už užsakomųjų CD leidybą, marketingą, programavimą, veiklą rėmė LR Ūkio ministerija pagal EUREKA programos nuostatas.

Atgal

 
 

Apie projektą

Apie kolekciją

Kitos saugyklos

Kūrėjai Lietuvoje

Pagalba

        © Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, Matematikos ir informatikos institutas